IT Technologie

- Tvorba SW na klíč
- Automazizované zpracování dat
- Zálohování dat a jejich obnova
- Tvorba IT aplilkací
- Návrhy a dodávky počítačových sítí
- Správa IT
- Tvorba Webových prezentací
- Tvorba a správa databází